از سید جمال تا درگیری ناصریسم و اخوان‌المسلمین

  • موضوع این پژوهش مطالعه و بررسی مرام و برنامه‌های مشخص اجتماعی و عملیات و روش‌های سیاسی و نحوه‌ی پاسخ‌گویی این احزاب و جمعیت‌ها به مشکلات فوری و مسائل موجود در مقطع زمانی و مکان خاص خود است. چهار فصل نخست کتاب مواضع اجتماعی و سیاسی احزاب و جمعیت‌های عمده‌ی منطقه و تطور آن‌ها را از ابتدای قرن حاضر معرفی می‌کند. فصل پنجم یا آخر کتاب نیز رویارویی برخی از این احزاب را مورد واکاوی قرار داده است.
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | شماره خبر: 6452

به گزارش کتابان «پیدایش جنبش‌ههای سیاسی در خاورمیانه عربی» پس از چهار دهه توسط انتشارات صمدیه تجدید چاپ شد. برگردان فارسی این کتاب ابتدا در سال ۱۳۵۷ با نام مستعار نویسنده (ن. حمید) توسط انتشارات «قلم» روانه‌ی بازار شده بود. اثر پیش رو در آن برهه به عنوان کمک‌رسی برای دوره‌ی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه‌های تهران و شیراز معرفی و با وجود چاپ‌های پی‌درپی به سرعت نایاب شد.

کتاب حاضر در واقع ترجمه‌ی رساله‌ی دکترای دولتی در علوم سیاسی نویسنده است که در ۲۴ فوریه ۱۹۶۷ برابر با جمعه ۵ اسفند ۱۳۴۵ برای داوری به دانشکده‌ی حقوق و علوم اقتصادی پاریس ارائه کرد. این رساله در آن سال به عنوان بهترین رساله انتخاب شد.

موضوع این پژوهش مطالعه و بررسی مرام و برنامه‌های مشخص اجتماعی و عملیات و روش‌های سیاسی و نحوه‌ی پاسخ‌گویی این احزاب و جمعیت‌ها به مشکلات فوری و مسائل موجود در مقطع زمانی و مکان خاص خود است.

چهار فصل نخست کتاب مواضع اجتماعی و سیاسی احزاب و جمعیت‌های عمده‌ی منطقه و تطور آن‌ها را از ابتدای قرن حاضر معرفی می‌کند. نویسنده خود از نزدیک پاره‌ای جریانات را تجربه کرده و با برخی شخصیت‌های این احزاب و دسته‌ها از نزدیک آشنایی و تماس داشته است بنابراین دیدگاه‌ها و مطالب را به صورتی ساده و روشن و بدون ابهام عرضه کرده است. فصل پنجم یا آخر کتاب نیز رویارویی برخی از این احزاب را مورد واکاوی قرار داده است.

بنا به نوشته‌ی حمید نوحی، مترجم این اثر در مقدمه‌ی آن، کتاب حاضر به مخاطب ایرانی کمک می‌کند تا دریابد در کل چه شباهت‌هایی میان ویژگی‌های سیاسی ما با جهان عرب وجود دارد.


شناسنامه: علی السّمان، «پیدایش جنبش‌های سیاسی در خاورمیانه‌عربی»، ترجمه: حمید نوحی، تهران: صمدیه، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۴۵ هزار تومان.


منبع:

دیدگاه های کاربران

دیدگاه شما