راهکارهای آسان شدن مرگ
دعا و نیایش

راهکارهای آسان شدن مرگ

محمدعلی جابری در کتاب «راهکارهای آسان شدن مرگ» درصدد پاسخ‌گویی به پرسش «چگونه باید برویم؟» به ارائه‌ی راهکارهایی پرداخته تا با انجام آن‌ها در طول زندگی، مرگی راحت و عبوری آسان از سکرات موت داشته باشیم.

راهکارهای آسان شدن مرگ

کتابان: محمدعلی جابری در کتاب «راهکارهای آسان شدن مرگ» درصدد پاسخ‌گویی به پرسش «چگونه باید برویم؟» به ارائه‌ی راهکارهایی پرداخته تا با انجام آن‌ها در طول زندگی، مرگی راحت و عبوری آسان از سکرات موت داشته باشیم.


برشی از کتاب

به‌ طور طبیعی مرگ، پدیده‌ای سخت و وحشت‌زاست، اما در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) راهکارهایی برای آسان و دوست‌داشتنی شدن آن بیان شده است. حال انتخاب راحتی یا سختی جان کَندن به دست انسان است. با عمل به سفارش‌های خداوند و اولیای او، می‌توان مرگی آسان را تجربه کرد یا می‌توان با دور شدن از برنامه‌های دین، مرگ را بر خود سخت کرد.


شناسنامه: محمدعلی جابری، «راهکارهای آسان شدن مرگ»، قم: جمکران، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۴۰ هزار تومان.


پدیدآورندگان

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب