شعب‌الایمان؛  متن کهن  در اخلاق
اخلاق اسلامی

شعب‌الایمان؛ متن کهن در اخلاق

مبنای نوشتن این کتاب حدیثی نبوی است مبنی بر این‌که ایمان هفتاد و چند شعبه دارد. «شعب‌الایمان؛ متن کهن در اخلاق» از اهم منابع اسلامی در اخلاق و ایمان شمرده شده و علاوه بر آن از منابع مهم حدیث است.

شعب‌الایمان؛ متن کهن در اخلاق

کتابان:  «شعب‌الایمان؛ متن کهن در اخلاق»، کتابی است در اخلاق و بیان شعب و شاخه‌های ایمان که در سده‌ی پنجم هجری نگاشته شده است. آن‌طور که نویسنده می‌گوید، مبنای نوشتن کتاب حدیثی نبوی است مبنی بر این‌که ایمان هفتاد و چند شعبه دارد. کتاب از اهم منابع اسلامی در اخلاق و ایمان شمرده شده و علاوه بر آن از منابع مهم حدیث است. نویسنده اسناد و راویان احادیث را نیز ارائه کرده است، به دلیل اهمیت متن، چندین تلخیص از آن صورت گرفته.


شناسنامه: ابی‌بکر احمد بن حسین بیهقی، «شعب‌الایمان؛ در اخلاق»، ترجمه: محمد بن عبدالله بن محمد ایجی، تصحیح: سید جلیل ساغروانیان رضوی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۲۰۰ هزار تومان.


اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر:
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب