قرآن و گاهان؛ مطالعه تطبیقی

  • نویسنده در این کتاب به سه نوع شباهت در این دو متن پرداخته است: الف) شباهت تام برخی الفاظ در هر دو متن؛ ب) شباهت اجمالی که معنای جملات با یکدیگر قابلیت انطباق و بررسی دارد. ج) شباهت محذوف؛ به این ترتیب که مثلا در سروده‌ای از گاتاها سوالی از اهورامزدا مطرح شده که جواب آن در قرآن یافت می‌شود. بنابراین به سبب این‌که پاسخی از اهورامزدا وارد نشده و این پاسخ محذوف است به سراغ این پاسخ مشترک در قرآن می‌رود و از شباهتی که در پاسخ به سوال مشترک، وجود دارد استفاده می‌کند...
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | شماره خبر: 3128

به گزارش کتابان، «آیات پیامبر اسلام و سروده‌های زرتشت» به قلم سینا صابری توسط انتشارات نارون دانش منتشر شد. صابری در این نوشتار به مطالعه تطبیقی گاتاها (گاهان) یا همان سروده‌های منتسب به زرتشت و آیات قرآن کریم پرداخته است.

مراد نویسنده از تطبیق این دو متن، کلیات کلام و مراد متکلم بوده و نه شباهت مطلق و تام که در جای جای جملات انتظار برابری و یا شباهت در موضوع واحد وارد شده باشد؛ چراکه بستر رخداد این دو متن در فاصله زمانی چندین قرن بوده و محیط جغرافیایی آن‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد.

نویسنده در این کتاب به سه نوع شباهت در این دو متن پرداخته است:

الف) شباهت تام برخی الفاظ در هر دو متن؛

ب) شباهت اجمالی که معنای جملات با یکدیگر قابلیت انطباق و بررسی دارد.

ج) شباهت محذوف؛ به این ترتیب که مثلا در سروده‌ای از گاتاها سوالی از اهورامزدا مطرح شده که جواب آن در قرآن یافت می‌شود. بنابراین به سبب این‌که پاسخی از اهورامزدا وارد نشده و این پاسخ محذوف است به سراغ این پاسخ مشترک در قرآن می‌رود و از شباهتی که در پاسخ به سوال مشترک، وجود دارد استفاده می‌کند (به عبارت ساده: سوال از گاتاها، پاسخ از قرآن، چراکه پاسخ مد نظر در ان بخش سروده‌ها نبود).

گفتنی است ارزیابی صورت‌گرفته در این کتاب بر اساس آن چیزی است که از ترجمه‌های منتخب به دست آمده، یعنی ترجمه قرآن آیت‌الله مکارم شیرازی و گاتاهای دکتر ساسان آبتین‌فر و الا ممکن است بر اساس سایر ترجمه‌ها، استنباط دیگری از منابع مورد بحث (قرآن و گاتاها) صورت گیرد. علت انتخاب این دو ترجمه توسط نویسنده این بوده که از دیدگاه وی این ترجمه‌ها برای مخاطبین و خوانندگان کتاب با سهولت بیش‌تری همراه است و ثانیا مذاق هریک از دو متن با رعایت بیش‌تری به مخاطب منتقل شده باشد. مراد از مذاق، روح کلی حاکم بر اندیشه یک متن و متکلم است.شناسنامه کتاب: سینا صابری، آیات پیامبر اسلام و سروده‌های زرتشت، تهران: نارون دانش، چاپ اول، ۱۳۹۹، بها: ۱۳ هزار تومان.


منبع:

دیدگاه های کاربران

دیدگاه شما