معجزه رتیان

این کتاب برداشتی داستانی از زندگی جانباز مدافع حرم، عباس دهقانی است. جوانی اهل گوریگاه که بیش‌تر روز‌ها و شب‌های بیست و هشت سالگی‌اش در تاریکی خلاف می‌گذرد. تا این‌که یک روز دیدن نامه‌ی اعزام دوستش به سوریه تلنگری می‌شود بر شیشه‌ی ذهنش. آن نامه یادآور خوابی می‌شود که عباس روز قبلش دیده بود؛ خوابی که در محاصره‌ی چند ساعته رتیان، زیر گلوله‌باران تعبیر شد و روی سیاه سکه‌ی زندگی عباس را برگرداند.

معجزه رتیان

کتابان: «معجزه رتیان» برداشتی داستانی از زندگی جانباز مدافع حرم، عباس دهقانی است. جوانی اهل گوریگاه که بیش‌تر روز‌ها و شب‌های بیست و هشت سالگی‌اش در تاریکی خلاف می‌گذرد. تا این‌که یک روز دیدن نامه‌ی اعزام دوستش به سوریه تلنگری می‌شود بر شیشه‌ی ذهنش. آن نامه یادآور خوابی می‌شود که عباس روز قبلش دیده بود؛ خوابی که در محاصره‌ی چند ساعته رتیان، زیر گلوله‌باران تعبیر شد و روی سیاه سکه‌ی زندگی عباس را برگرداند.


برشی از کتاب:
نمی‌دانستم به کدام طرف فرار کنم! زمین زیر پایم مثل گهواره پریشانی می‌ماند که نه تنها قصد خوابم را نداشت که می‏خواست اگر خوابی هم توی وجودم هست بپراند. انگار دو طرف دعوا قصد جانم را کرده بودند که با تمام قوا، توپ‌های آتشین‌شان را روی سرم می‌ریختند. دیگر تانکی در کار نبود و در عوض توپخانه‌ها و بالگرد‌های جنگنده به میدان آمده بودند. حتماً نیرو‌های خودی فکر کرده بودند من هم تمام کردم که به قصد کشت، وجب به وجب را شخم‌کاری می‌کردند. خمپاره صد و بیستی از بالای سرم آتش کرد و چند متر آن طرف‌تر به زمین خورد. آنقدر لرزیدم که حس کردم الان است که زمین زیر پایم باز شود. نمی‌دانم از ترس بود یا درد که نالیدم: واااااای

شناسنامه‌ی کتاب: طاهره کوهکن، معجزه رتیا، تهران: روایت فتح، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۲۸ هزار تومان.

پدیدآورندگان

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر: روایت فتح
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب