ناگهان انقلاب

چارلز کورزمن استاد جامعه شناسی دانشگاه کارولینای شمالی در چاپل هیل، و متخصص مطالعات خاورمیانه و مطالعات اسلامی، در«ناگهان انقلاب» به بررسی انقلاب‌ها در مقام وقایع تاریخی و انقلاب ۱۳۵۷ ایران به طور ویژه پرداخته و سعی کرده با پرابلماتیک کردن آن، پرسش‌هایی را برابر مخاطب قرار دهد. وی با هدف تعمق در همه‌ی تحلیل‌های نسل‌های مختلف انقلاب ایران، فهمی همه‌گیرتر، علمی‌تر و دقیق‌تر از معناها و چرایی‌های انقلاب را پیش روی‌مان می‌گذارد تا بیش از این در ورطه‌ی تحلیل‌ها و تبیین‌های تک‌بعدی نیفتیم.

ناگهان انقلاب

کتابان: جنبش‌های براندازانه‌ی مردمی نسبت به ابعادشان همواره محل مناقشه و منازعه بوده‌اند. خاصیت رخدادگونگی این جنبش‌ها، فرم اعتراض‌ها و تغییرات بنیادی که در دولت‌ها، حکومت‌ها و کلیت ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده‌اند، فهم، تبیین، شناخت، تفسیر و تحلیل‌شان را سخت‌تر و متفاوت‌تر کرده ‌است. انقلاب‌ها گاهی چنان عظیم‌اند که بعد از وقوع‌شان، نسل‌ها پس از نسل‌ها می‌آیند و از مردم کوچه و بازار تا عالمان علوم اجتماعی، فلسفه، تاریخ و سیاست به بحث پیرامون آن‌ها می‌پردازند و هربار در هر دهه موجی از تبیین‌ها، تحلیل‌ها و تفسیرهای تازه پیرامون دلایل و چند‌وچون این انقلاب‌ها ارائه می‌دهند. از انقلاب فرانسه تا انقلاب اکتبر و انقلاب ایران و انقلاب‌های بهار عربی، همگی به همین سیاق بوده‌اند.

چارلز کورزمن استاد جامعه شناسی دانشگاه کارولینای شمالی در چاپل هیل، و متخصص مطالعات خاورمیانه و مطالعات اسلامی، در«ناگهان انقلاب» به بررسی انقلاب‌ها در مقام وقایع تاریخی و انقلاب ۱۳۵۷ ایران به طور ویژه پرداخته و سعی کرده با پرابلماتیک کردن آن، پرسش‌هایی را برابر مخاطب قرار دهد. وی با هدف تعمق در همه‌ی تحلیل‌های نسل‌های مختلف انقلاب ایران، فهمی همه‌گیرتر، علمی‌تر و دقیق‌تر از معناها و چرایی‌های انقلاب را پیش روی‌مان می‌گذارد تا بیش از این در ورطه‌ی تحلیل‌ها و تبیین‌های تک‌بعدی نیفتیم.


شناسنامه‌ی کتاب: چارلز کورزمن، ناگهان انقلاب، مترجم: رامین کریمیان، تهران: نی، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۹۶ هزار تومان.


پدیدآورندگان

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر: نشر نی
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب