از نظر کربن، سهروردی متاثر از زرتشت بوده است

نگاهی به «روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان» هانری کربن

  • از نظر کربن، سهروردی متاثر از نوعی نگرش افلاطونی، مکتب هرمسی به عنوان میراثی کهن در مصر باستان، و البته زرتشت بوده است. کربن سهروردی را حکیمی می‌دانست که میراث‌دار پیوند اندیشه‌ای است که در شرق و غرب حکیمانی آن را تا پیش از سهروردی در یک تسلسل معنایی و نه الزاما تقویمی حفظ کرده بودند. او توضیح می‌دهد که سه معنای مکتب سهروردی یعنی مکتب اشراق چیستند، نسبت سهروردی با ابن‌سینا چه بوده است، چرا سهروردی بر کلمه‌ی حکمت خسروانی تاکید داشته و فره ایزدی و مفهوم نور در رسائل او چه معنایی دارند و اساسا رساله‌های سهروردی را چگونه می‌توان دسته‌بندی نمود و عشق و عرفان در آثار وی دارای چه پیوندی هستند.
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | شماره خبر: 1210 | نویسنده: نوید کلهرودی

دوره‌ای مهم در زندگی کربن را شاید بتوان زمانی دانست که وی با بودجه‌ای که از کتابخانه‌ی ملی فرانسه دریافت کرده بود به ترکیه رفت و به تحقیق در مورد ابن‌عربی، سهروردی و تمرکز بر روی متون کهن شرقی مشغول شد. کربن پس از مدتی احساس کرد تدوام این تحقیقات به حضور در ایران نیازمند است، پس مجددا مبلغی از کتابخانه‌ی ملی فرانسه دریافت کرد و راهی ایران شد. در طول این سفر او به شهرهای مختلف ایران سفر کرد و بسیاری از کتب و نسخ خطی قدیمی و ارزشمند را خریداری و به فرانسه فرستاد و با محققان ایرانی نیز آشنا شد. این آغاز آشنایی وی با ایرانیان بود؛ آشنایی‌ای که بیش از دو دهه به طول انجامید.

یکی از اولین سخنرانی‌های کربن به دعوت دکتر ابراهیم پورداوود صورت گرفت. کربن در این سخنرانی به ریشه‌های تفکر سهروردی ‌پرداخت و منابع آن را برجسته ‌ساخت.

از نظر کربن، سهروردی متاثر از نوعی نگرش افلاطونی، مکتب هرمسی به عنوان میراثی کهن در مصر باستان، و البته زرتشت بوده است.

کربن سهروردی را حکیمی می‌دانست که میراث‌دار پیوند اندیشه‌ای است که در شرق و غرب حکیمانی آن را تا پیش از سهروردی در یک تسلسل معنایی و نه الزاما تقویمی حفظ کرده بودند.

او در این گفتار توضیح داد که سه معنای مکتب سهروردی یعنی مکتب اشراق چیستند، نسبت سهروردی با ابن‌سینا چه بوده است، چرا سهروردی بر کلمه‌ی حکمت خسروانی تاکید داشته و فره ایزدی و مفهوم نور در رسائل او چه معنایی دارند و اساسا رساله‌های سهروردی را چگونه می‌توان دسته‌بندی نمود و عشق و عرفان در آثار وی دارای چه پیوندی هستند.


منبع:

دیدگاه های کاربران

دیدگاه شما