سفیر دوازدهم

زینب امامی‌نیا در این ‌رمان، با پرداختن به سازمان وکالت، با محوریت نوجوانی به نام رضاداد، به اتفاقات و حوادث سال‌های آخر امامت امام حسن عسکری(ع) می‌پردازد. سازمان وکالت، شبکه‌ی ارتباطی شیعیان خاص با امام معصوم(ع) بود که از زمان امام صادق (ع) شکل گرفت و تا پایان غیبت صغری ادامه داشت. این ‌سازمان به‌ دلیل خفقان و سرکوب شدید خلفای بنی‌العباس علیه شیعیان و علویان، فعالیت پنهانی داشت و در پیش‌برد اهداف ائمه و حفظ و حراست عقاید شیعه نقش بسزایی ایفا کرد.

سفیر دوازدهم

کتابان: زینب امامی‌نیا در این ‌رمان، با پرداختن به سازمان وکالت، با محوریت نوجوانی به نام رضاداد، به اتفاقات و حوادث سال‌های آخر امامت امام حسن عسکری(ع) می‌پردازد. رضاداد پسر نوجوانی است که برای رساندن وجوهات و امانات مردم به امام حسن عسکری(ع) و نیز در پی یافتن خبری از پدر گمشده‌اش که از وکلای امام بوده، راه سفر از قم به سامرا را پیش می‌گیرد. رضاداد و همراهانش وقتی به سامرا می‌رسند که امام حسن عسکری(ع) به شهادت رسیده و آنان سرگشته و حیران به دنبال جانشین امام و امام زمان خویش می‌گردند.

سازمان وکالت، شبکه‌ی ارتباطی شیعیان خاص با امام معصوم(ع) بود که از زمان امام صادق (ع) شکل گرفت و تا پایان غیبت صغری ادامه داشت. این ‌سازمان به‌ دلیل خفقان و سرکوب شدید خلفای بنی‌العباس علیه شیعیان و علویان، فعالیت پنهانی داشت و در پیش‌برد اهداف ائمه و حفظ و حراست عقاید شیعه نقش بسزایی ایفا کرد.

این‌ کتاب نوجوانان را با فضای سراسر اختناق و ظلم جور خلفا نسبت به امام (ع) و یارانش؛ و هم‌چنین مخاطب خود را با حال و هوای پادگان نظامی سامرا و تدابیر شدید امنیتی نسبت به امام حسن عسکری (ع)، ارتباط شیعیان با امام از طریق مکاتبات و توقیعات وکلا، و آغاز امامت حضرت حجت (عج) آشنا می‌کند.


برشی از کتاب:

«رضا هم دست به کمر طول [و] عرض کوچه را می‌پیمود و با خودش حرف می‌زد و حرف‌هایی را که باید به جانشین امام می‌گفت، با خودش تکرار می‌کرد. برای لحظه‌ایی مکث کرد. انگار که چیزی یادش بیاید سری تکان داد و بعد پیش امان رفت و از او خواست که منتظرش بماند تا او به جایی برود و برگردد. رضاداد مسیر راهی را که آمده بود و در آن مسیر مردی لنگان و بیچاره را دیده بود رفت به امید این‌که مرد سلیمان باشد. تمام کوچه‌هایی که به منزل امام منتهی می‌شد را گشت. اثری از سلیمان یا همان مرد بیچاره نبود. برگشت. هنوز به کوچه‌ی جعفر نرسیده بود که مردی با هیکلی درشت و محاسنی جوگندمی راه رضاداد را سد کرد. رنگ از چهره‌ی رضاداد پرید. بدنش سرد شد. مثل تکه‌ای یخ که روی آب شناور است. احساس بی‌وزنی می‌کرد و...»


منبع: مهر


شناسنامه: زینب امامی‌نیا، سفیر دوازدهم، قم: جمکران، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۳۸ هزار تومان.


پدیدآورندگان

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: کودک و نوجوان
  • ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب