لُبِ کلام در سوره‌های اعراف، انفال، توبه و یونس چیست؟

  • سوره‌ی [اعراف]... بحث را در آیات ۱-۱۰ با تذکار به پیروی از هدایت الهی و هشداری کلی درباره‌ی پیامدهای سرپیچی از آن، آغاز می‌کند. ورود این سوره به تاریخ قدسی در آیات ۱۱-۲۷ با نقل داستان آفرینش آدم (ع) فریفته شدن او، و رانده شدن‌ش از بهشت آغاز می‌شود. در این سوره هم‌چنین جزئیات مربوط به این‌که چگونه آدم (ع) و حوا (س) برگ‌های برگرفته از بهشت را به هم دوختند تا برهنگی تازه نمایان‌شده‌ی خویش را بپوشانند، روایت شده است (آیه‌ی ۲۶)...
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | شماره خبر: 6093

به گزارش کتابان، سومین جلد از تفسیر معاصرانه‌ی قرآن به همت نشر سوفیان منتشر شد. مجموعه‌ی تفسیر معاصرانه قرآن را گروهی از پژوهشگران مسلمان غربی و متخصص اسلام‌شناسی با نظارت سید حسین نصر به زبان انگلیسی تالیف کرده‌اند. این مجموعه را انشاءالله رحمتی با مراجعه به متون کلاسیک به فارسی برگردانده است. مجموعه‌ی پیش رو مشتمل است بر:

ترجمه‌ی تازه‌ای از آیات قرآن، تفسیر آیه به آیه که جامع‌معتبرترین و شاخص‌ترین سنت‌های تفسیر حِکمی، معنوی، کلامی و فقهی در اسلام است. مقدمه‌ای بر هر سوره که موضوعات اصلی آن و زمینه‌و زمانه‌ی نزول آن را معرفی می‌کند. پانزده جستار به قلم محققان اسلام‌شناس درباره‌ی شیوه‌های فهم قرآن و نقش و تاثیر آن در تمدن اسلامی.

این تفسیر برمبنای ایمان به معصومیّت قرآن کریم، و با مراجعة روش‌مند به سنت اسلامی کلاسیک، و به ویژه تفاسیر معتبر سنیّان و شیعیان بر این متن مقدّس تألیف شده است. هدف این است که خواننده را با شیوه‌های علمی مختلف فهم و تفسیر قرآن از جانب مسلمانان، به مدت چهارده قرن آشنا کند. در عین حال به خواننده کمک می‌کند تا از آن سنت ریشه‌دار فهم و تفسیر قرآن برای پاسخگویی به پرسش‌های دینی و معنوی خویش یاری بگیرد.

نویسندگان در مقام تفسیر بسیاری از آیات از پرسش‌های انسان امروز که تجربه زیستن در دنیای مدرن را دارند، غفلت نکرده‌اند. هم در پرتو خود قرآن کریم و هم در پرتو سنت عقلی و معنویت اسلامی که در دامان این متن بالیده است، پاسخ‌های خردپسندی برای آن پرسش‌ها به دست می‌دهند. برای مثال در مباحثی مانند تعدد ادیان، نسبت میان اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی، وحدت مذاهب اسلامی، وجاهت اخلاقی شریعت اسلامی، این شیو‌ه‌ی خردپسندانه کاملاً مشهود است. به لحاظ روش تحقیق، ارجاعات درون‌متنی، و بیان ارتباط میان آیات (تفسیر قرآن به قرآن) می‌توان این اثر را اثری کاملاً کلاسیک دانست. این مجموعه در ده جلد، به علاوه جلد دیگری که به جستارهای «پیوست» اختصاص دارد و نوعی تفسیر موضوعی است، انتشار خواهد یافت.

جلد پیش رو یعنی سوم حاوی پیش‌گفتار مبسوطی از مترجم است که در آن رویکرد این تفسیر بیان شده است. علاوه بر ترجمه‌ی آیات و ترجمه‌ی تفسیر از زبان انگلیسی بخشی نیز به قلم مترجم فارسی تحت عنوان «افزوده‌های مترجم» به هر سوره اضافه شده است با این هدف که این تفسیر برای خواننده معاصر هرچه جامع تر و کارآمد تر باشد. جلد سوم از تفسیر معاصرانه‌ی قرآن، مشخصا تفسیر سوره‌های اعراف، انفال، توبه و یونس را دربر می‌گیرد.


سوره‌ی اعراف راجع به چیست؟

در این جلد در مقدمه‌ی که درباره‌ی سوره‌ی اعراف نوشته شده، آمده است:

سوره‌ی اعراف که سوره‌ای متعلق به اواخر دوران مکه است، روایت شده است که پس از سوره‌ی ص (سوره‌ی ۳۸) و درست پیش از سوره‌ی انعام (سوره‌ی ۶) نازل شد. اما برخی گفته‌اند آیات ۶۷-۱۶۳ آن در مدینه نازل شده است (آلوسی، ابن‌الجوزی). محتوای این سوره عمدتا به پیامدهای جدیِ انکار نشانه‌ها و فرستادگان خداوند مربوط می‌شود. در این سیاق، تاریخ قدسی پیامبرانی را که از سوی قوم‌شان انکار شده‌اند، و مصیبت و هلاکتی را که در نتیجه‌ی همین در دنیا و آخرت بر آن اقوام وارد شده است، روایت می‌کند. نام این سوره از اشاره‌اش به اعراف در آیات ۴۶ و ۴۸ که آن را مکانی رفیع در بهشت یا درمیان بهشت و دوزخ معنا کرده‌اند، گرفته شده است.

در این سوره نیز همانند سوره‌ی انعام، مخاطب مستقیم مکیان مشرک‌اند که از ایمان آوردن به پیامبری محمد (ص) سرباز زدند، گو این‌که این سوره شیوه‌ای ظریف‌تر و غیرجدلی‌تر در پیش می‌گیرد، و بحث را با استناد به مثال‌هایی برگرفته از تاریخ پیامبران قبلی، پیش می‌برد. بحث را در آیات ۱-۱۰ با تذکار به پیروی از هدایت الهی و هشداری کلی درباره‌ی پیامدهای سرپیچی از آن، آغاز می‌کند. ورود این سوره به تاریخ قدسی در آیات ۱۱-۲۷ با نقل داستان آفرینش آدم (ع) فریفته شدن او، و رانده شدن‌ش از بهشت آغاز می‌شود. در این سوره هم‌چنین جزئیات مربوط به این‌که چگونه آدم (ع) و حوا (س) برگ‌های برگرفته از بهشت را به هم دوختند تا برهنگی تازه نمایان‌شده‌ی خویش را بپوشانند، روایت شده است (آیه‌ی ۲۶). سپس در آیات ۳۱-۳۲ از این عنصر روایی در قالب بحثی درباره‌ی فضیلت و محدودیت‌های زینت زمینی، کمالِ استفاده را می‌کند. پس از هشدار کلی دیگری درباره‌ی امت‌هایی که رسولان خداوند به سوی ایشان را نپذیرفتند، در آیات ۴۴-۴۸ ذکر نسبتا رازآلودی از اهل اعراف به میان می‌آید و... صص ۶۱ و ۶۲


شناسنامه: «تفسیر معاصرانه قرآن کریم»، سرویراستار: سید حسین نصر، ویراستاران: جانر دگلی، ماریا دکاکه، جوزف لومبارد، کمک‌ویراستار: محمد رستم، ترجمه و تحقیق: انشاءالله رحمتی، تهران: سوفیا، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۱۹۰ هزار تومان.


منبع:

دیدگاه های کاربران

دیدگاه شما