گفت و گو

نویسنده‌ی «بگذار اسبت بتازد» در گفت‌وگو با ایبنا؛

ضد و نقیض‌ها اگر در فرد نباشد، تحول و انقلاب روحی او بی‌معناست

نویسنده‌ی «بگذار اسبت بتازد» در گفت‌وگو با ایبنا؛
ضد و نقیض‌ها اگر در فرد نباشد، تحول و انقلاب روحی او بی‌معناست. هر تناقض گفتاری و رفتاری از سوی حر... لازمه‌ی سیر درونی او و تلاطم‌های نفسانی وی برای چنین انتخابی است. حتی در مواجهه با برخی صحنه‌ها ای...

یادداشت ها

جدیدترین کتاب ها