گفت و گو

نویسنده‌ي کتاب «ساختمان کیانپارس» در گفت‌وگو با ایبنا؛

این کتاب بازتابی از شرایط فرهنگی مردم کرمان از دهه ۴۰ تا ۶۰ نیز هست

نویسنده‌ي کتاب «ساختمان کیانپارس» در گفت‌وگو با ایبنا؛
همیشه واکنش مخاطبان مختلف، به روایتی واحد، متفاوت است. از طرفی، تنها صدای افراد مشهور نیست که باید به عنوان بخشی از هویت فرهنگی ثبت و ضبط شود، گاه روایات افراد عادی نیز می‌تواند سندی برای تاریخ اجتماع...

یادداشت ها

جدیدترین کتاب ها