گفت و گو

مترجم کتاب «خشونت حاکم» در گفت‌وگو با ایبنا؛
سینمای موج نو تماشاگر را مجبور می‌کند در باب اخلاقیات شخصیت‌های فیلم تأمل کند. در بسیاری از این فیلم‌ها بحث قضاوت اخلاقی خصوصاً در اندیشه‌ي نیچه مطرح است. آیا خشونت می‌تواند اخلاقی باشد؟ انتقام، اخلاق...

یادداشت ها

جدیدترین کتاب ها