آن؛ برداشتی از تعلیمات عارف واصل آیت‌الله بهجت فومنی
دعا و نیایش

آن؛ برداشتی از تعلیمات عارف واصل آیت‌الله بهجت فومنی

مؤلف در این اثر کوشیده با استفاده از معارف بیان‌شده از آیت‌الله بهجت درباره‌ی نماز، این عبادت را با عبارت‌هایی استعاری و تشبیهی به جنت و باغ‌های بهشتی تشبیه کند و از لذت‌ نماز‌هایی که هر روز صبح با سفر از تهران به قم به آیت‌الله بهجت اقتدا کرده سخن بگوید.

آن؛ برداشتی از تعلیمات عارف واصل آیت‌الله بهجت فومنی

مؤلف در این اثر کوشیده با استفاده از معارف بیان‌شده از آیت‌الله بهجت درباره‌ی نماز، این عبادت را با عبارت‌هایی استعاری و تشبیهی به جنت و باغ‌های بهشتی تشبیه کند و از لذت‌ نماز‌هایی که هر روز صبح با سفر از تهران به قم به آیت‌الله بهجت اقتدا کرده سخن بگوید.


شناسنامه: حامد حجتی، «آن؛ برداشتی از تعلیمات عارف واصل آیت‌الله بهجت فومنی»، مشهد: به‌نشر، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۱۸ هزار تومان.


پدیدآورندگان

حامد حجتی

حامد حجتی

نویسنده

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر: به‌نشر
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب