ایران، نرسیده به امارات
انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران

ایران، نرسیده به امارات

«ایران، نرسیده به امارات» حاصل دو سفر موازی است. یک سفر فیزیکی به جزایر که طی بازه‌ای حدوداً یک‌ساله، دو بار به جزیره بوموسی و یک بار به جزایر تمب انجام شده و دیگری سفری در دل تاریخ که از کنج کتابخانه و تورق و تعمق در کتاب‌ها و منابع و اسناد مختلف صورت گرفت. علیرضا رأفتی که سابقه روزنامه‌نگاری و فیلم‌سازی مستند را در کارنامه خود دارد، در اولین کتابش، در مستندنگاری دو سفر به این جزایر، وضعیت اجتماعی آن‌ها را روایت کرده و هم‌چنین با دقت و وسواس به تاریخچه‌ی اجتماعی و ریشه‌ی مناقشات سیاسی این جزایر پرداخته است.

ایران، نرسیده به امارات

کتابان: «ایران، نرسیده به امارات» روایتی از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و به ویژه ابوموسی است؛ جزایر سه‌گانه‌ی ایرانی که کم‌تر از آن‌ها اطلاع وجود دارد و در نیم قرن اخیر مورد مناقشه‌ی سیاسی امارات متحده عربی با ایران بوده‌اند.

علیرضا رأفتی که سابقه روزنامه‌نگاری و فیلم‌سازی مستند را در کارنامه خود دارد، در اولین کتابش، در مستندنگاری دو سفر به این جزایر، وضعیت اجتماعی آن‌ها را روایت کرده و هم‌چنین با دقت و وسواس به تاریخچه‌ی اجتماعی و ریشه‌ی مناقشات سیاسی این جزایر پرداخته است.


برشی از مقدمه:

اول ماجرا نمی‌دانستم قرار است چه پیش بیاید و لمس خرده‌روایت‌های این ناداستان اول خودم را شگفت‌زده کرد. خاصه این که کتابی که در دست دارید حاصل دو سفر موازی است. یک سفر فیزیکی به جزایر که طی بازه‌ای حدوداً یک‌ساله، دو بار به جزیره بوموسی و یک بار به جزایر تمب انجام شد و دیگری سفری در دل تاریخ که از کنج کتابخانه و تورق و تعمق در کتاب‌ها و منابع و اسناد مختلف صورت گرفت.

از اولین باری که به پیشنهاد و همراهی مهدی قزلی، مدیرمسئول انتشارات جام جم پا در جزیره بوموسی گذاشتم تا حدود ۹ ماه بعدش که دوباره با این جزیره دست دادم و تا چند ماه بعد از آن که کار نوشتن کتاب تمام شد، مدام منابع و کتاب‌های مختلف تاریخی را درباره‌ی پیشینه و وضعیت این جزایر مرور کردم؛ جزایری که تاریخ‌شان، دست‌کم تاریخ دو سده‌ی اخیرشان، یک روایت خطی معمولی نیست و پر است از روایت‌های متفاوت و متقاطع که سردرآوردن ازشان نیازمند بررسی مو به موی همه آن‌هاست.


شناسنامه: علیرضا رأفتی، «ایران نرسیده به امارات»، تهران: جام جم، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۵۵ هزار تومان.


پدیدآورندگان

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر:
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب