درمانگری مولانا؛ چگونه مولانا آشفته‌حالی‌های زندگی مرا درمان کرد؟
عرفان و تصوف

درمانگری مولانا؛ چگونه مولانا آشفته‌حالی‌های زندگی مرا درمان کرد؟

ملودی که پدرش عاشق مولانا بوده و دوره‌ی رشدش با اشعار او سپری شده، در عنفوان جوانی درمی‌یابد که اشعار مولوی نه فقط از نگاه زیبایی‌شناسانه که ابزاری معنوی‌ست برای رهایی از آشفته‌حالی‌های زندگی روزمره. ده دردی که به جان ملودی افتاده بودند و مولانا درمانش کرده هرکدام فصلی از این کتاب را به خود اختصاص داده‌اند با درمانی که نویسنده از اشعار مولانا دریافته است. ملودی با مولانا به مصاف زیاده‌خواهی، انزوا، عجله، افسردگی، حواس‌پرتی و سردگمی، اضطراب، خشم، ترس، ناامیدی و غرور خود رفته است.

درمانگری مولانا؛ چگونه مولانا آشفته‌حالی‌های زندگی مرا درمان کرد؟

کتابان: ملودی معزی در این کتاب ده دردی و ده درمان را شرح داده، دردها در اکثر ما آدمیان مشترک‌اند مثل شتاب‌زدگی، افسردگی، حواس‌پرتی و... و درمان‌ها نسخه‌ای است که مولانا با اشعارش برای مخاطب می‌پیچید، نسخه‌ای که البته ملودی معزی خود با هر یک از آن‌ها درمان شده است.

ملودی که پدرش عاشق مولانا بوده و دوره‌ی رشدش با اشعار او سپری شده، در عنفوان جوانی درمی‌یابد که اشعار مولوی نه فقط از نگاه زیبایی‌شناسانه که ابزاری معنوی‌ست برای رهایی از آشفته‌حالی‌هایی زندگی روزمره. ده دردی که به جان ملودی افتاده بودند و مولانا درمانش کرده هرکدام فصلی از این کتاب را به خود اختصاص داده‌اند با درمانی که نویسنده از اشعار مولانا دریافته است. ملودی با مولانا به مصاف زیاده‌خواهی، انزوا، عجله، افسردگی، حواس‌پرتی و سردگمی، اضطراب، خشم، ترس، ناامیدی و غرور خود رفته است.


شناسنامه: ملودی معزی، درمانگری مولانا، مترجم: یاسر فراشاهی‌نژاد، تهران: طرح نقد، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۱۳۵ هزار تومان.


پدیدآورندگان

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر:
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب