روزنامه‌ سفر کهگیلویه و بختیاری ۱۳۳۵-۱۳۳۱ ه. ق
قاجاریه و نهضت مشروطه

روزنامه‌ سفر کهگیلویه و بختیاری ۱۳۳۵-۱۳۳۱ ه. ق

روزنامه سفر کهگیلویه و بویراحمد یادداشت‌هایی است به قلم میرزا ابوطالب موسوی قشقایی که در این دوره ـ سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۵ هـ.ق ـ در خدمت گروهی از خوانین بختیاری بود.

روزنامه‌ سفر کهگیلویه و بختیاری ۱۳۳۵-۱۳۳۱ ه. ق

روزنامه سفر کهگیلویه و بویراحمد یادداشت‌هایی است به قلم میرزا ابوطالب موسوی قشقایی که در این دوره ـ سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۵ هـ.ق ـ در خدمت گروهی از خوانین بختیاری بود. در این یادداشت‌ها در عین اشاره به پاره‌ای از تحولات کلی آن دوره، مانند پیشامد جنگ اول جهانی و تأثیر آن بر ایل بختیاری، از مناسبات درونی ایلی خوانین بختیاری، نحوه‌ی حکم‌روایی آن‌ها بر بخش‌هایی از کهگیلویه و بویراحمد و هم‌چنین تحولاتی که در حوزه‌ی همسایه‌ی قشقایی می‌گذشت، دقایق و جزئیاتی به ‌دست می‌آید که از لحاظ روشن شدن گوشه‌ای از تاریخِ کمترشناخته‌شده‌ی حوزه‌های ایلی ایران، مهم است.


شناسنامه: میرزا ابوطالب موسوی قشقایی، «روزنامه سفر کهگیلویه و بختیاری ۱۳۳۵-۱۳۳۱ ه. ق»، به کوشش بابک زیلاب‌پور، تهران: شیرازه، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۵۵ هزار تومان.


پدیدآورندگان

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر: شیرازه
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب