هفتاد و دو ملت؛ جستارهایی در عقاید کلامی فرقه‌ها
تاریخ فرق و مذاهب

هفتاد و دو ملت؛ جستارهایی در عقاید کلامی فرقه‌ها

«هفتاد و دو ملت» در پنج بخش تدوین شده است؛ بخش اول شامل نوشته‌ای کوتاه درباره‌ی مبانی کلامی معجزه است. بخش دوم شامل ترجمه‌‌ی مقاله‌ای است از یوزف فان اِس اسلام‌شناس نامدار آلمانی در باب حدیث هفتاد و دو ملت و سیر تحول فرقه‌ها در اسلام، بخش سوم ترجمه‌ی مقاله‌ای است از پاتریشیا کرون، استاد فقید مطالعات اسلام و ایران، در باب دیدگاه‌های کلامی جهم بن صفوان و پیروانش که اصحابِ جهالات نامیده می‌شده‌اند. بخش چهارم ترجمه‌ی مقاله‌ی دیگری از همین صاحب‌نظر است که به دیدگاه جاحظ در باب دهریان اختصاص دارد. بخش پنجم در بر دارنده‌ی متن تصحیح‌شده‌ی رساله‌ای است در باب فرقه‌ها که اصل آن در «سفینه تبریز» آمده است.

هفتاد و دو ملت؛ جستارهایی در عقاید کلامی فرقه‌ها

به گزارش کتابان، «هفتاد و دو ملت» جستارهایی است درباره‌ی عقاید کلامی فرقه‌های اسلامی که سال ۱۴۰۰ به کوشش مسعود جعفری جزی توسط نشر آن‌سو منتشر شد.

این کتاب در پنج بخش تدوین شده است؛ بخش اول شامل نوشته‌ای کوتاه درباره‌ی مبانی کلامی معجزه است. بخش دوم شامل ترجمه‌‌ی مقاله‌ای است از یوزف فان اِس اسلام‌شناس نامدار آلمانی در باب حدیث هفتاد و دو ملت و سیر تحول فرقه‌ها در اسلام، بخش سوم ترجمه‌ی مقاله‌ای است از پاتریشیا کرون، استاد فقید مطالعات اسلام و ایران، در باب دیدگاه‌های کلامی جهم بن صفوان و پیروانش که اصحابِ جهالات نامیده می‌شده‌اند. بخش چهارم ترجمه‌ی مقاله‌ی دیگری از همین صاحب‌نظر است که به دیدگاه جاحظ در باب دهریان اختصاص دارد. بخش پنجم در بر دارنده‌ی متن تصحیح‌شده‌ی رساله‌ای است در باب فرقه‌ها که اصل آن در «سفینه تبریز» آمده است. در سرآغاز هر بخش به اختصار در باب آن قسمت سخن رفته است و درباره‌ی رساله‌ی فرقه‌های اهل اسلام علاوه بر مقدمه‌ای کوتاه، تعلیقاتی مختصر نیز فراهم شده و فهرست‌هایی هم برای تسهیل مراجعه تدوین یافته است.

شناسنامه: مسعود جعفری جزی، «هفتاد و دو ملت؛ جستارهایی در عقاید کلامی فرقه‌ها»، تهران: آن‌سو، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۷۹ هزار تومان.


پدیدآورندگان

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر:
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب